Wu Chi-Yu 吳其育 » Serious Games | August 2019

Serious Games | August 2019

 

Serious Games
 

2019.8.2-2019.11.2
HOW Art Museum(shanghai)
 

Artist: Alexis Mailles, Feng Chen, Harun Farocki, Jon Rafman, Kent Sheely, Andrew Luk, Lawrence Lek, Matthieu Cherubini, Payne Zhu, Peter Nelson, Wu Chi-Yu

 

Curator: Fu Liaoliao