Wu Chi-Yu 吳其育 » 情書・手繭・後戰爭 | April 2019

情書・手繭・後戰爭 | April 2019

 

情書・手繭・後戰爭

 

2019/04/13-2019/05/19
地點|Galeri Lorong(日惹)

策展人:陳湘汶、Arham Rahman

 

2019/07/12-2019/09/22
地點|關渡美術館2F-5F (台北)
開幕|2019/7/12(五) 17:00

 

藝術家:
阿爾溫・希達亞、區秀詒 x 陳侑汝、林羿綺、劉玗、呂易倫、羅懿君、馬寞路、馬哈拉妮•馬羌那嘎拉、梅西•西妥魯斯、吳其育、張徐展。

 

策展人:陳湘汶