Wu Chi-Yu 吳其育 » 作品選錄

封閉世界的設定集

 

發光半導體未來

 

#1 選擇 | 聲線計畫 (沈森森、吳其育、致穎)

 

人族

 

亞洲大氣

 

反覆驗證

 

閱讀清單

 

高速落海

 

自選片單

 

聲線(2016) | 吳其育, 沈森森, 致穎

 

熱帶光

 

土地廟

 

沒出息3D錄像影展 | 張立人、吳其育

 

一號與狗

 

蟑螂屋-洞的奧祕

 

透抽5- 棘皮王者定番戰 | 復興漢工作室