Wu Chi-Yu 吳其育 » 液態之愛| November 2020

液態之愛| November 2020

 

20201122_LIQUID-LOVE-_-SOUND-MERIDIANS_1438_Small
《發光半導體未來》,「液態之愛」展覽現場,台北當代藝術館,2020(圖片 ©台北當代藝術館,攝影:王世邦)
 
 

液態之愛

2020/11/14(Sat.)-2021/01/24(Sun.)

台北當代藝術館(MoCA Taipei)

 
策展人:鄭慧華
助理策展人:黃郁捷
參展藝術家:哈桑‧汗(Hassan Khan)(埃及)、dj sniff (水田拓郎)(日本)、希朵‧史戴爾(Hito Steyerl)(德國)、倪灝、王郁媜(台灣/英國)、吳其育、姚仲涵